کتاب
جستجوی پیشرفته
    ناشر
      نویسنده و مترجم

        خیلی از کتاب‌ها در شلوغی‌های اسفند ماه چاپ می‌شوند. این کتاب‌ها به خاطر سر شلوغی همهٔ ما در ماه اسفند آنطور که باید دیده نمی‌شوند و در واقع در فروردین ماه است که کم‌کم جای خود را در کتاب‌فروشی‌ها پیدا می‌کنند. نیمی از این کتاب‌ها دم عید ۱۴۰۰ چاپ شده‌اند و نیم دیگر کتاب‌هایی هستند که بعد از تعطیلات عید چاپ و راهی کتاب‌فروشی‌ها شده‌اند.